Prezentare

Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu National Alba este o institutie publica deconcentrata, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu  National Alba a fost infiintata ca institutie prin Decretul nr. 101 din 7 februarie 1990 al Consiliului Frontului Salvarii Nationale, publicat in Monitorul Oficial nr. 22 din 8 februarie 1990, ca Inspectoratul pentru Cultura Alba.

Sub actuala forma, functioneaza in baza Hotaririi de Guvern nr. 742 din 3 iulie 2003, privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, publicata in Monitorul Oficial nr. 493 din 8 iulie 2003.

Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu  National Alba are urmatoarele atributii principale:

a) actioneaza, in colaborare cu autoritatile administratiei publice, pentru dezvoltarea bazei materiale, diversificarea, modernizarea si optimizarea serviciilor culturale necesare comunitatilor locale, pentru protectia si promovarea culturii, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national;

b) asigura sprijin de specialitate pentru realizarea de programe si proiecte culturale de catre institutii publice sau alte persoane juridice si asigura, impreuna cu autoritatile administratiei publice, sprijin financiar pentru acestea;

c) colaboreaza cu institutiile muzeale si cu alte persoane juridice in desfasurarea unor activitati de cercetare, evidenta, conservare, restaurare si punere in valoare a patrimoniului cultural national si pot acorda sprijin financiar pentru acestea;

d) participa la realizarea activitatilor de observare si de control asupra actiunilor care pot da nastere la incalcari ale legislatiei dreptului de autor si a drepturilor conexe si constata, in conditiile legii, incalcarile acesteia;

e) avizeaza numirea sau eliberarea conducatorilor institutiilor publice cultural-artistice de importanta locala si judeteana;

f) sprijina si monitorizeaza, in conditiile legii, activitatea organizatiilor neguvernamentale si a altor persoane juridice de drept privat cu activitate culturala sau artistica si transmit Ministerului Culturii si Patrimoniului National constatarile lor;

g) initiaza si sprijina, in conditiile legii, actiuni de revitalizare a traditiilor si obiceiurilor locale, a ocupatiilor specifice traditionale, de formare a specialistilor si meseriasilor in domeniul artizanatului si mestesugurilor traditionale;

h) editeaza sau sprijina, logistic ori financiar, in conditiile legii, publicatii de specialitate si de informare in domeniul culturii si artei;

i) sunt abilitate sa solicite si sa primeasca, in nume propriu sau in numele si pentru Ministerul Culturii si Patrimoniului National, de la autoritati ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoane juridice de drept privat cu activitate in domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si documente necesare in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin;

j) controleaza respectarea indeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul cultural national, in conditiile si la termenele stabilite prin lege;

k) colaboreaza cu autoritatile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea in valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplica in acest sens prevederile legale in domeniu;

l) indeplinesc, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, atributiile Ministerului Culturii si Patrimoniului National in domeniul cultelor.


Ultima actualizare: 14.04.2016
» Lista completă